Komunikat dot. stanu epidemii i funkcjonowania ZO PZŁ w Tarnowie

Komunikat dot. stanu epidemii i funkcjonowania ZO PZŁ w Tarnowie

Komunikat nr 3.

1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie w związku z sytuacją kryzysową związaną z występieniem na terenie naszego kraju choroby Covid-19, mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo zdrowotne oraz zgodnie z rekomendacją Łowczego Krajowego, Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie od dnia 17 marca do dnia 27 marca 2020 r. przechodzi na system pracy w sytuacji zarządzania kryzysowego:
 Siedziba biura przy ul. Urszulańskiej 16 w Tarnowie zostaje zamknięta.
 Pracownicy biura przechodzą na zdalny tryb pracy.
 Wszystkie sprawy będą załatwiane za pośrednictewm poczty elektronicznej:

 Dodatowo kontakt z biurem ZO możliwy jest za pośrednictwem telefonicznym
pod numerami:
– Łowczy Okręgowy Krzysztof Łazowski tel. 503 900 361
– Księgowa Klaudia Figura tel. 502 195 590
 Kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami jest możliwy od poniedziałku do
piątku w godz. od 8.00-16.00
Z góry przepraszamy za wszelkie niedogodności wynikłe z nadzwyczajnej sytuacji.

2. Informujemy, że obowiązek cotygodniowego raportowania pozyskania dzików, który został przekazany mailowo do kół w dniu 13 marca br. wytycznymi Zarządu Głównego został zmieniony w ten sposób że:

Pierwsze sprawozdanie za okres od 1 marca do dnia 15 marca br. należy przekazać do Zarządu Okręgowego do dnia 18 marca br. mailowo lub telefonicznie (nr telefonu Księgowej).
Kolejne sprawozdanie będzie obejmowało okres od 16 marca do 22 marca br. z obowiązkiem przekazania danych do Zarządu do dnia 25 marca br.
System raportowania pozyskania dzików od poniedziałku do niedzieli z obowiązkiem poinformowania Zarządu do każdej środy – obowiązuje każdego tygodnia.

3. Informujemy, że terminy wyznaczone w poszczególnych Nadleśnictwach do przeprowadzenia oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej i wstępnej wyceny medalowej zostają ODWOŁANE!!!!!
O kolejnych, nowych terminach Zarząd Okręgowy poinformuje na bieżąco.

4. Z uwagi na konieczność opiniowania rocznych planów łowieckich przez Wójta, Burmistrza lub Przezydenta Miasta polecam wszystkim kołom łowieckim indywidualny kontakt z w/w podmiotami w celu możliwości opiniowania planów zdalnie tj. za pomocą poczty elektronicznej zakładając, że wiele jednostek samorządowych ograniczyło
fizyczny kontakt z interesantami. Zatwierdzanie Planów Łowieckiech przez Łowczego Okręgowego i właściwego Nadleśniczego, które miało mieć miejsce w najbliższych dniach uległo zmianie i odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Wobec tego wszystkich dzierżawców obwodów łowieckich, którzy „wstępnie” uzgodnili z Zarządem Okręgowym i właściwym Nadleśnictem Roczny Plan Łowiecki proszę o następujące czynności:
 Roczny Plan Łowiecki w wersji elektronicznej (word, exel, pdf) należy przesłać mailowo do właściwej Gminy i uzyskać jak najszybszą opinię,
 Następnie zaopiniowy plan, otrzymany zwrotnie od Gminy należy przesłać do właściwego Nadleśnictwa drogą mailową.
 Uzgodnienie przez Łowczego Okręgowego i zatwierdzenie przez Nadleśniczego odbędzie się indywidulanie przez każdego z nich z pominięciem udziału przedstwicieli kół łowieckich.
Dodatkowo przedstawiciele Izb Rolniczych dokonają zaopiniowania planów we właściwego nadleśnictwach. – NIE wymaga się indywidulanych kontaktów z Izbami Rolniczymi!!!
 Podpisane ostateczne roczne plany łowieckie zostaną przekazne kołom łowieckim w późniejszym terminie.
Zdalna praca kół łowieckich w obecnej chwili jest obowiązkiem.
W wyjątkowych sytuacjach Nadleśnictwa Brzesko, Gromnik i Dąbrowa Tarnowska dopuszczają możliwość fizycznego złożenia dokumentu rpł w siedzibie Nadleśnictwa w terminach ustalonych pierwotnie w Komunikacie, na dzienniku podawczym, z pominięciem fizycznego udziału przedstwiciela koła łowieckiego w uzgadnianiu i zatwierdzaniu dokumentów. Nadleśnictwo Dębica przyjmie dokumenty RPŁ tylko złożone drogą elektroniczną.

5. Obecna kryzysowa sytuacja w Kraju winna także być brana pod uwagę przez Zarządu Kół w decyzjach o planowanych terminach Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo -Wyborczych.

6. Ogranicza się możliwość funkcjonowania obiektu strzelnicy myśliwskiej, tylko do przystrzelania broni kulowej na osi „Rogacz/Lis ” do dnia 31 marca br. z możliwością przedłużenia tego terminu.

KOMUNIKAT 3 PDF