Regulamin w czasie stanu epidemii na Strzelnicy ZO PZŁ Tarnów – Sieradza-Fiuk

Regulamin w czasie stanu epidemii na Strzelnicy ZO PZŁ Tarnów – Sieradza-Fiuk

Regulamin korzystania ze strzelnicy myśliwskiej Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie w czasie obowiązywania stanu epidemii w miejscowości Sieradza – Fiuk 

 

1. Godziny otwarcia strzelnicy pozostają bez zmian.

2. Wstęp na poszczególne osie strzeleckie odbywa się wyłącznie po ustaleniu z opiekunem
strzelnicy kol. Januszem Rutką pod numerem telefonu 693966264

3. Osoby korzystające z obiektu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając
obiekt. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu na strzelnicę oraz w biurze.

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie strzelnicy zobowiązane są do bezwzględnego
używania środków ochrony przed wirusami (maseczka na twarzy oraz rękawiczki).

5. Osoby strzelające na osiach muszą być wyposażone w ochronniki słuchu oraz okulary
ochronne. Podczas strzelań nie obowiązuje maseczka.

6. W tym samym czasie na osiach strzeleckich może jednocześnie przebywać nie więcej niż 6
osób łącznie.

Ilość uczestników na poszczególnych osiach utrzymujących 2-metrowy dystans:

• oś dzika: jedno stanowisko w tym jeden strzelający i jeden puler

• oś zająca: jedno stanowisko w tym jeden strzelający i jeden puler

• oś krąg: w jednym czasie może korzystać sześciu strzelających i jeden puler

• oś rogacz: jedno stanowisko, w jednym czasie może przebywać jedna osoba i
jednoosobowa obsługa

• oś przeloty: trzy stanowiska: w jednym czasie może korzystać sześciu strzelających i
jeden puler

• oś (trap) pięć stanowisk: w jednym czasie może korzystać sześciu strzelających i jeden
puler

7. Obowiązują piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami
korzystających.

8. Po zakończeniu strzelania należy zdezynfekować ręce oraz przyciski urządzeń osi oraz
piloty.

Regulamin korzystania ze strzelnicy myśliwskiej w miejscowości Sieradza – Fiuk Zarządu okręgowego PZŁ w Tarnowie w czasie obowiązywania stanu epidemii (PDF)