Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkolenie dla kandydatów do PZŁ

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2022 r. o godzinie 16.00 planuje rozpocząć szkolenie dla kandydatów w celu uzyskania podstawowych uprawnień  do wykonywania polowania. Szkolenie odbywać się będzie w trybie stacjonarnym, w budynku Zarządu Okręgowego PZŁ na strzelnicy myśliwskiej  w m. Sieradza – Fiuk.

Wykłady odbywać się będą w dniach poniedziałki, środy  i piątki w godzinach od 16.00 do 20.00, natomiast dwa treningi strzeleckie w soboty.  Planowany termin zakończenia kursu to 30 września 2022 r. W celu zgłoszenia się na kurs należy dokonać płatności za szkolenie w wysokości 1599,00 zł do dnia 12 sierpnia br. na konto Zarządu  Okręgowego (Bank PEKAO S.A.  nr 44 1240 5194 1111 0000 5252 2088), oraz przesłać na adres mailowy Zarządu (zo.tarnow@pzlow.pl) potwierdzenie opłaty za szkolenie.

Wymagana minimalna liczba osób, aby szkolenie mogło być przeprowadzone to 30 osób.  W sytuacji mniejszej liczby zainteresowanych kurs zostanie przesunięty w czasie.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp