Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkolenie dla selekcjonerów PZŁ

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie informuje, iż w dniu 4 października 2022 r. o godzinie 15.30 planuje rozpocząć szkolenie dla selekcjonerów  PZŁ. Szkolenie odbywać się będzie w trybie stacjonarnym, w budynku na strzelnicy myśliwskiej  w m. Sieradza – Fiuk.

Kurs będzie trwał od 04.10. – 20.10.2022 r. a wykłady odbywać się będą w godzinach popołudniowych.   W celu zgłoszenia się na kurs należy dokonać płatności za szkolenie w wysokości 800,00 zł do dnia 23 września 2022r.  na konto Zarządu  Okręgowego (Bank PEKAO S.A.  nr 44 1240 5194 1111 0000 5252 2088).

Wymagana minimalna liczba osób, aby szkolenie mogło być przeprowadzone to 20 osób.  W sytuacji mniejszej liczby zainteresowanych kurs zostanie przesunięty w czasie.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp