Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkolenie uzupełniające w zakresie posługiwania się bronią myśliwską o lufach gwintowanych

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie informuje, iż istnieje możliwość uzupełnienia kwalifikacji przez osoby wymienione w § 14 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania tj. osoby które nabyły uprawnienia do wykonywania polowania przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo Łowieckie i nie posiadają uprawnień do posługiwania się bronią myśliwską o lufach gwintowanych.   

Aby uzyskać powyższe uprawnia należy:

1. Odbyć szkolenie z tematyki broni myśliwskiej oraz zasad bezpiecznego posługiwania się nią, a także uczestniczyć w obowiązkowym treningu strzeleckim z broni o lufach gwintowanych,

2. Złożyć egzamin przed Komisją na który składa się: część pisemna – 30 pytań z zakresu odbytego szkolenia oraz część praktyczna na strzelnicy.

W związku z rozpoczynającym się szkoleniem dla kandydatów do PZŁ w/w zajęcia można  odbyć na kursie dla kandydatów zgłaszając się na wykłady w dniach:

  • 31.08.2022r. godz. 16.00 wykład z tematyki – Budowa i działanie broni i amunicji myśliwskiej, budowę, działanie i wykorzystanie w łowiectwie przyrządów optycznych oraz innych elementów podstawowego  wyposażenie myśliwego,

  • 15.09.2022r. godz. 16.00 wykład z tematyki zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską,

  • 17.09.2022r. godz. 9.00 Trening strzelecki.

Planowane terminy egzaminów to:

  • 13.10.2022r. godz. 8.00 – egzamin pisemny

  • 14.10.2022r. godz. 9.00 – egzamin strzelecki.

Koszt uczestnictwa w wykładach i egzaminach to 200,00 zł. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem Zarządu Okręgowego.

 

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp