Zmiana Łowczego Okręgowego Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie

Zmiana Łowczego Okręgowego Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie informuje, że decyzją Zarządu Głównego PZŁ:

  1. Pełniącym obowiązki Łowczego Okręgowego – Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie został powołany Kolega Marcin Hendzel , sprawujący jednocześnie funkcję Łowczego Okręgowego ZO PZŁ w Rzeszowie.

  2. Kierownikiem biura Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie został Kolega Krzysztof Łazowski, dotychczasowy Łowczy Okręgowy ZO PZŁ w Tarnowie.