Praca Biura Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie

Praca Biura Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie

W związku z aktualną, dynamiczną sytuacją epidemiczną, Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie informuje, iż przechodzi z dniem 16 listopada br. na tryb pracy zdalnej z pracownikiem dyżurującym w siedzibie biura ZO, co Zarząd Główny PZŁ rekomenduje wszystkim jednostką podległym.

Dyżury pracowników odbywać się będą w dniach od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia,  w godzinach pracy biura, natomiast w piątki biuro ZO będzie w całości pracować zdalnie (biuro będzie nieczynne).

W zaistniałej sytuacji prosimy o stosowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i maksymalne ograniczanie spotkań, zebrań i podróży, w tym do biura Zarządu, a wszystkie sprawy prosimy załatwiać najwięcej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość (poczta, telefon, email).

Dane kontaktowe Zarządu Okręgowego – zo.tarnow@pzlow.pl, tel. 14 621 52 98 lub 503 900 361.

W razie uzasadnionej konieczności bezpośredniego kontaktu w biurze ZO,  prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu.