Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Tarnów

Tarnowski Klub Dian

Klub Dian

Klub Dian PZŁ okręgu tarnowskiego został utworzony w 2016 roku w celu integracji kobiet będących stażystkami lub członkiniami Polskiego Związku Łowieckiego i jest klubem powołanym do realizacji zadań Zrzeszenia w zakresie pielęgnowania historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa.

Do zadań Klubu należy:

1) promowanie łowiectwa wśród kobiet;

2) pomoc kobietom w procedurze wstępowania w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego;

3) organizowanie spotkań i  imprez propagujących cele Klubu;

4) prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu łowiectwa mającej na celu podniesienie kwalifikacji;

5) współpraca z komisjami i klubami specjalistycznymi PZŁ;

6) współpraca z pokrewnymi klubami i zrzeszeniami kobiet za granicą.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.