Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Tarnów

Zarząd okręgowy

Kol. Krzysztof Kokoszka
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Krzysztof Kokoszka jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a ponadto ukończył studia podyplomowe w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, studia podyplomowe z zakresu ekonomiki i zarządzania firmami oraz studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica w Krakowie z zakresu komputerowych systemów przetwarzania informacji. Do Polskiego Związku Łowieckiego wstąpił w 2008 roku. Posiada podstawowe i selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania. Jest członkiem i sekretarzem Koła Łowieckiego „Łoś” w Bochni oraz członkiem Koła Łowieckiego „Knieja” w Tarnowie. Odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Tarnowskiej oraz Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Tadeusz Kwiatkowski,
myśliwy od 2000 roku

Członek Zarządu Okręgowego,
Członek zarządu w PZŁ od 2008 r., przedsiębiorca

Członek PZŁ od 2013, Wykształcenie wyższe

Członek PZŁ od 1985 – przedsiębiorca