Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Tarnów

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Laboratorium TSW/16-02 jest terenową stacją wytrawiania zlokalizowaną w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowie, wykonującą badania mięsa świń i dzików w kierunku wykrywania włośni. Laboratorium jest jednostką urzędową wchodzącą w struktury Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krakowie.

Obecnie laboratorium próbki przyjmowane są:

 • w poniedziałki w godzinach: 10.00 do 13.30
 • w czwartki w godzinach: 9.00 – 13.00 (przyjmowanie próbek w lecznicy na parterze) a następnie od 15.00 do 16.00

W czwartki w godzinach przedpołudniowych próbki przyjmowane są przez upoważnionego pracownika lecznicy weterynaryjnej.

Koszt badania: 20 zł.

Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji PCA nr AB531. Laboratorium jest poddawane regularnym kontrolom lub auditom realizowanym przez Zakład Higieny Weterynaryjnej, auditom zewnętrznym przeprowadzanym przez auditorów PCA oraz uczestniczy w badaniach biegłości potwierdzających kompetencje w zakresie wykonywanych badań.

Badania przeprowadzane są w oparciu o metodę referencyjną wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania wg Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. UE L 338 z dnia 22.12.2005),  załącznik I, rozdział I oraz załącznik III.

Badanie polega na potraktowaniu rozdrobnionej próbki mięsa płynem wytrawiającym zawierającym pepsynę i kwas solny w kontrolowanych warunkach temperatury i czasu, która to próbka po szeregu czynności dodatkowych jest oglądana pod specjalistycznym urządzeniem powiększającym obraz – trychinoskopem, pozwalającym zlokalizować uwolnione w trakcie wytrawiania larwy włośni.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010r. Nr 207, poz. 1370) mięso świń oraz dzików odstrzelonych z przeznaczeniem na mięso obowiązkowo poddaje się badaniom na włośnie. Każda próbka dostarczona do badania powinna ważyć nie mniej niż 50g i być dostarczona w opakowaniu jednostkowym: woreczek foliowy, słoik itp.

Sposób pobierania próbek mięsa:

 1. U świń domowych: pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego z mięśni obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej. W/w próbki łączy sięw jedną.
 2. U dzików: pobiera się sześć próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, po jednej próbce z:
  • mięśni każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej,
  • mięśni żuchwowych,
  • mięśni przedramienia,
  • mięśni międzyżebrowych,
  • mięśni języka;

Jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych powyżej pobiera się wówczas cztery próbki mięsa z mięśni, które są dostępne. W/w próbki łączy się w jedną.

Informacja opracowana przez:

Magdalena Ciecior-Kuźnicka
Starszy inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie
ul. Braci Saków 1, 33-100 Tarnów