Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Tarnów

Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Hetmańscy"

Zespół Sygnalistów Myśliwskich Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie ZSM „HETMAŃSCY”

Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich został założony w 2015 r. i działa jako specjalistyczna sekcja w ramach Polskiego Związku Łowieckiego. Do zadań zespołu należy:  oprawa sygnałami i muzyką myśliwską wszelkich imprez organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie, pielęgnowanie i propagowanie tradycji gry na rogach myśliwskich, czuwanie nad prawidłowością zapisów nutowych, grania oraz właściwego stosowania sygnałów myśliwskich, kultywowanie innych rodzimych tradycji łowieckich, organizowanie kursów i innych imprez propagujących cele zespołu, opracowywanie i zatwierdzanie utworów muzyki myśliwskiej, współpraca z organami PZŁ zajmującymi się propagowaniem etyki i tradycji myśliwskiej oraz szkoleniem kandydatów oraz współpraca z pokrewnymi organizacjami za granicą.