Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Tarnów

Komunikat ZO dot. m.in. składki na 2021r., obostrzeń w polowaniach zbiorowych w strefach czerwonych i żółtych…

KOMUNIKAT NR 5

  Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie informuje, że w związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i objęciem naszego Kraju strefami żółta – czerwona, słusznym jest przechodzenie na tryb pracy zdalnej z pracownikiem dyżurującym w siedzibie biura ZO,  co Zarząd Główny PZŁ rekomenduje wszystkim jednostką podległym. W zaistniałej sytuacji prosimy o stosowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i maksymalne ograniczanie spotkań, zebrań i podróży,  w tym do biura Zarządu,  a wszystkie sprawy prosimy załatwiać najwięcej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość (poczta, telefon, email).

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie informuje, że uległa zmianie wysokość składki członkowskiej do PZŁ na rok 2021 i zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej
nr 317/2020 z dnia 22 września 2020r. wynosi:

  • Składka normalna w wysokości 403,00 zł (w tym 43,00 zł obowiązkowe ubezpieczenie)

  • Składka ulgowa w wysokości 223,00 zł (w tym 43,00 zł obowiązkowe ubezpieczenie) przysługująca młodzieży uczącej się do dnia 25 roku życia oraz osobą które ukończyły 70 rok życia.

  • Składka ulgowa w wysokości 133,00 zł (w tym 43,00 zł obowiązkowe ubezpieczenie) przysługująca członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 80 rok życia.

OD DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2020 R. W BIURZE ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ NIE PRZYJMUJEMY ŚRODKÓW FINANSOWYCH W POSTACI GOTÓWKI!!!!!!

W związku z sytuacją epidemiczną, a także wymogami w zakresie obrotu gotówkowego, Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie wprowadza od dnia 19.10.2020r. bezgotówkową formę płatności (karta lub przelew) wszystkich należności finansowych jako formę obowiązkową.
A więc członek PZŁ, będący członkiem Koła uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem wskazanego Koła Łowieckiego do którego należy. Zbiorową składkę zobowiązany jest zebrać i wpłacić na konto Zarządu Okręgowego Skarbnik Koła!!! Członek PZŁ będący członkiem niestowarzyszonym opłaca składkę członkowską do Zrzeszenia PZŁ, bezpośrednio na konto Zarządu Okręgowego lub w biurze płacąc kartą bankową.

Tą zasadę prosimy bezwzględnie stosować!!           
Składkę członkowską należy uiścić w terminie do 31 grudnia na rok następny.

            W nawiązaniu do nowych, kolejnych obostrzeń ogłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 15 października br.,   znacznym ograniczeniom podlegać będzie organizacja zgromadzeń publicznych, do czego zakwalifikować należy m.in. polowania zbiorowe oraz wszelkie zebrania w kołach łowieckich. W kontekście powyższego Zarząd Główny PZŁ opublikował komunikat do którego przesyłamy link z prośbą o niezwłoczne zapoznanie się.

https://www.pzlow.pl/wazne-informacje-nt-polowan-zbiorowych-nowe-obostrzenia-juz-od-soboty/

         Przypominam wszystkim dzierżawcom obwodów łowieckich o systematycznym realizowaniu rocznych planów łowieckich z akcentem na pozyskanie dzika, a także wywiązywaniu się z nałożonych limitów odstrzałów sanitarnych. Staranność podchodzenia do w/w zadania, a także wysoka frekwencja udziału myśliwych  w łowisku, do czego apeluję, buduje dowód rzetelnego i właściwego zrozumienia powagi sytuacji, związanej z rozprzestrzenianiem się choroby ASF.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie przypomina o konieczności przekazywania na bieżąco (w ciągu 24 godzin), informacji o wypadkach na polowaniach, wypadkach z bronią, itp. Powyższe jest konieczne do spełnienia obowiązku sprawozdawczości do organów dyscyplinarnych PZŁ. A zatem, informacje te prosimy przesyłać drogą elektroniczną do biura ZO PZŁ w Tarnowie na adres zo.tarnow@pzlow.pl

W ślad za pismem Redaktora Naczelnego miesięcznika „Łowiec Polski”  Kolegi Bartosza Marca zwracamy się z prośbą o przesyłanie zdjęć oraz informacji  o wydarzeniach promujących łowiecką pasję, zajęciach edukacyjnych z młodzieżą, okolicznościowych wydarzeniach, ciekawych i mocnych trofeach zdobytych w waszych obwodach itp. Program niniejszy dedykujemy dla realizacji przyjętej przez Redakcję koncepcji tworzenia Łowca Polskiego przez wszystkich polskich myśliwych. Materiały prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: bmarzec@lowiec.pl i waclaw.matysek@lowiec.pl

Informujemy, iż został wydany kolejny numer 2/2020 kwartalnika Łowiec Tarnowski. Przygotowywany jest również po raz kolejny Kalendarz ŁT na 2021r. Istnieje możliwość wysyłki zadeklarowanych egzemplarzy na adres korespondencyjny Koła Łowieckiego, nadając przesyłkę na koszt adresata. Prosimy zainteresowane Koła o kontakt w niniejszej sprawie z biurem tut. Zarządu.

Przewodniczący
Zarządu Okręgowego PZŁ
w Tarnowie

      Krzysztof Łazowski

Komunikat nr 5

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱