Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Tarnów

Kurs myślistwa łuczniczego wg standardów International Bowhunter Education Program

Polskie Stowarzyszenie Myślistwa Łuczniczego – Polish Bowhunting Association, zaprasza na XXIX Kurs myślistwa łuczniczego według standardów IBEP

Czas i Miejsce kursu: 01-02 Lipca 2023 r. Strzelnica myśliwska Polskiego Związku Łowieckiego Okręgu Tarnowskiego
Sieradza 300.

Koszt szkolenia: Koszt w wysokości 1000 zł jest pobrany na poczet opłaty składki członkowskiej na najbliższe 4 lata przynależności do Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego PBA. Szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Myślistwa Łuczniczego ma charakter niezarobkowy. Część kosztów obejmuje wyłącznie pokrycie niezbędnych wydatków związanych z organizacją kursu (materiały szkoleniowe, wypożyczenie oraz transport figur 3D).

Harmonogram kursu IBEP.

Pierwszy dzień kursu –  sobota 01 lipca 2023 r.

09:00 – 14:00 Zajęcia dydaktyczne:
wykłady z metodyki myślistwa łuczniczego oraz zajęcia praktyczne: ustawienia wstępne łuku.

14:00 – 14:30 Przerwa na obiad

14:00 – 17:00 Zajęcia dydaktyczne c.d. oraz test strzelecki (broadheady / indywidualnie)

Podczas kursu zostaną zaprezentowane fotorelacje z polowań łuczniczych organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Myślistwa Łuczniczego PBA.

17:00 Praktyczny test w terenie „tzw. ścieżka łucznicza” (test strzelecki 3D) obowiązkowo w kamuflażu – myśliwskim ubraniu maskującym.

Drugi dzień kursu – niedziela  02 lipca 2023 r.

09:00– 14:00 Zajęcia dydaktyczne (wykład) zakończony egzaminem (test pisemny 101 pytań).

14:30– 18:00 Test strzelecki  (możliwość powtórzenia testu broadheadu dla osób, którym nie powiodła się pierwsza próba.)

18:00 Oficjalne zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów IBEP.

Zgłoszenia do uczestnictwa w kursie proszę nadsyłać:

1). telefonicznie:
Kol. Leszek Olech nr: 600 355 885
lub
Kol. Tomasz Nogaj  nr: 516 049 653
2). E-mailowo na adres:
biuro@olekol.com
lub
tomeknogaj@gmail.com


W treści zgłoszenia proszę podać następujące dane:
– imię oraz nazwisko,
– nr PESEL
– telefon kontaktowy.
– od kiedy przynależność do PZŁ

W odpowiedzi na zgłoszenie uczestnictwa, kursantom IBEP zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące kursu.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱